^

 • 1 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 2 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 3 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 4 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 5 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
.

.


Włóki

strona sołecka

Facebook

Licznik odwiedzin

048830

Twoje IP: 3.239.112.140
2022-12-05 02:30

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców
sołectwa WŁÓKI, że 24 października 2019 r. godzina 17.45
w SALI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, WŁÓKI 78
odbędzie się zebranie wiejskie.

Czytaj więcej...

Na podstawie § 14 ust. 2, w związku z § 26 ust. 8
Statutu Sołectwa Włóki informuję mieszkańców wsi WŁÓKI,
że dnia 23 września 2019 r. o godzinie 17.00
w SALI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, Włóki 78
odbędzie się zebranie wiejskie.
Porządek zebrania:

1. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Sołtysa wsi Włóki, na skutek złożonej rezygnacji
2. Uchwała w sprawie zmiany składu Grupy Odnowy Wsi Włóki, na skutek złożonej rezygnacji przez Lidera Grupy Odnowy Wsi
3. Sprawy różne

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego
na godzinę 17.15, dnia 23 września 2019 r.

Wójt Gminy Dzierżoniów

/-/ Marek Chmielewski

Zakończył się I etap modernizacji stawu we Włókach polegający na usunięciu zbędnych drzew, wykonaniu prac ziemnych oraz porządkowych.

Czytaj więcej...

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców sołectwa WŁÓKI, że 11 września 2019 r. godzina 17.00
w Sali Integracji Społecznej, Włóki 78
odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku zawierającego listę zadań do
realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020
2. Sprawy różne

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 17.15, dnia 11 września 2019 r.

Sołtys wsi Włóki

/-/ Marcin Pięt

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że dzisiaj przez Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów została podpisana lista podmiotów, które otrzymały rządowe wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na wskazane inwestycje drogowe.

Czytaj więcej...

Copyrigcht © 2022 Wieś Włóki