^

 • 1 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 2 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 3 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 4 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 5 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
.

.


Włóki

strona sołecka

Facebook

Licznik odwiedzin

099571

Twoje IP: 3.229.117.191
2024-05-26 04:41

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa Włóki informuję mieszkańców sołectwa WŁÓKI, że w dniu 15 marca 2023r. o godzinie 18.00
w SALI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE WŁÓKACH
odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:
1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2022
2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2022
3. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023
4. Sprawy różne


W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych)
ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18.15, dnia 15 marca 2023 r.

 

Sołtys wsi Włóki

/-/ Grażyna Pięt

Copyrigcht © 2024 Wieś Włóki