^

 • 1 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 2 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 3 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 4 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 5 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
.

.


Włóki

strona sołecka

Facebook

Licznik odwiedzin

048813

Twoje IP: 3.239.112.140
2022-12-05 01:21

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa Włóki
informuję mieszkańców sołectwa WŁÓKI, że w dniu 16 sierpnia 2021 r.
o godzinie 17.00 w SALI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE WŁÓKACH
odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:
1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2020
2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2020
3. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021
4. Uchwała w sprawie przeznaczenia nagrody finansowej za zajęcie I miejsca w gminnym konkursie pn. „Kreatywne sołectwo – edycja 2020”
5. Sprawy różne

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych)
ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 17.15, dnia 16 sierpnia 2021 r.


Podczas zebrania należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, przed wejściem na salę należy zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos oraz zachować odległość co najmniej 2 metrów między sobą.


Sołtys wsi Włóki

/-/ Grażyna Pięt

Copyrigcht © 2022 Wieś Włóki