^

 • 1 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 2 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 3 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 4 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 5 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
.

.


Włóki

strona sołecka

Facebook

Licznik odwiedzin

096438

Twoje IP: 44.197.231.211
2024-04-24 16:55

Zakres budowy obiektu małej retencji obejmował usunięcie zbędnych drzew, wykonanie prac ziemnych, zagospodarowanie terenu, powstanie miejsc parkingowych, nasadzenia krzewów, nawiezienie i rozplantowanie ziemi, sianie trawy, pogłębianie rowów doprowadzających wodę oraz pozostałe prace porządkowe.

Ważnym zadaniem było także zmodernizowanie rowu przydrożnego, który został dokonany podczas prac związanych z remontem drogi powiatowej, który będzie doprowadzał wodę  do stawu. Nowopowstały obiekt może pomieścić nawet 500 m3 wody. Działania małej retencji mają na celu likwidację przyczyn i skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych poprzez spowalnianie odpływu wody na danym terenie, minimalizację skutków suszy i przeciwdziałanie powodzi. Cały koszt prac wyniósł prawie 20 tysięcy złotych z czego 90 % tej kwoty pochodziło z funduszu sołeckiego i nagrody z UMWD, a reszta stanowi środki prywatne byłego sołtysa Włók Marcina Pięta. W pracach przy zbiorniku małej retencji uczestniczyli też członkowie Rady Sołeckiej oraz pracownicy interwencyjni Urzędu Gminy Dzierżoniów. Warto pamiętać, że na terenie Włók znajdowała się   niezliczona ilość małych przydomowych sadzawek i około 15 dużych stawów. Służyły one nie tylko do zbierania wody w porze deszczowej, ale miały jedną szczególna funkcje tzw. zbiorników retencyjnych. Włóki znajdują się w obszarze dużej zlewni 2 głównych cieków wodnych czyli potoku Gniły i Włóczka oraz rowów melioracyjnych odwadniających Wzgórza Kiełczyńskie. Owe zbiorniki wodne spełniały również rekreacyjną rolę w lecie będąc doskonałym miejscem do kąpieli, a zimą służyły do jazdy na łyżwach. Wokół tak wielu stawów powstawały gniazda bocianie, które były dodatkową atrakcją. 

 

Copyrigcht © 2024 Wieś Włóki