^

 • 1 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 2 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 3 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 4 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 5 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
.

.


Włóki

strona sołecka

Facebook

Licznik odwiedzin

096395

Twoje IP: 44.197.231.211
2024-04-24 15:04

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa Włóki
informuję mieszkańców sołectwa WŁÓKI,
że w dniu 20 lutego 2020 r. o godzinie 17.30

w SALI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE WŁÓKACH

odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:
1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2019;
2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019;
3. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu
sołeckiego w roku 2020
4. Sprawy różne

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych)
ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 17.45, dnia 20 lutego 2020 r.

Sołtys wsi Włóki
/-/ Grażyna Pięt

Copyrigcht © 2024 Wieś Włóki