^

 • 1 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 2 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 3 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 4 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 5 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
.

.


Włóki

strona sołecka

Facebook

Licznik odwiedzin

001710

Twoje IP: 35.173.57.84
2020-02-27 23:22

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Włók,
na początku listopada 2015 roku w wyniku wyborów uzupełniających zostałem wybrany na funkcję sołtysa Włók. Od tego wydarzenia minęło już ponad 3 lata i przyszedł czas, w którym nastąpił koniec kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Włóki za lata 2015-2019. Uważam, że jest to doskonały moment do podsumowania tego okresu.


Jako sołtys wsi Włóki wraz z Radą Sołecką zorganizowaliśmy wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i infrastrukturalnym. Do tych najważniejszych cyklicznych zadań kulturalnych, należy wskazać m. in.: wspólne kolędowanie, ferie dla dzieci, Czar Par, Dzień Kobiet, Piknik Piłkarski, Zaduszki Muzyczne, Dzień Seniora, Mikołajki, The Beatles Songs, Bal Wszystkich Świętych, kontynuację 1-wszo majowego Turnieju o Puchar Sołtysa Włók, a także Pikniki Rodzinne na „Górce”, gdzie ostatni z nich był wpisany w ogólnopolski cykl „Niepodległa” odnoszący się do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W sierpniu 2016 roku we Włókach współorganizowaliśmy Dożynki Gminne, które były pierwszym tego typu wydarzeniem w naszej miejscowości. Nawiązaliśmy współpracę ze stowarzyszeniem „Wzgórza Kiełczyńskie”, dzięki której, pozyskaliśmy środki do realizacji wielu zadań i projektów, a także z OSP Tuszyn. W inwestycjach materialnych w pierwszej kolejności należy powiedzieć o uporządkowaniu terenu Gnejsów, czyli naszej popularnej „Górki” na miejsce rekreacyjno-edukacyjne, montażu kontenera magazynowego i grilla na ternie Sali Integracji Społecznej. Dzięki gminnemu programowi „Inicjatywa Lokalna”, utwardzono i wyłożono kostką betonową miejsca pod kosze na śmieci, przy Sali Integracji Społecznej i boisku sportowym. Kontynuowana była dalsza modernizacja placu sportowego poprzez montaż nowych ogrodzeń. W tym czasie warto dodać, że Włóki jako pierwsze sołectwo Gminy Dzierżoniów na mocy statutu sołeckiego ustanowiło swoje logo. Opisałem historię sołectwa Włóki od jej wydzielenia w 1288 roku do końca II wojny światowej. Obecnie na finalizacji jest sprawa przejęcia przez Gminę Dzierżoniów stawu we Włókach, który w 2019 roku zostanie zagospodarowany na obiekt rekreacyjny i edukacyjny.
Wyszczególnione inicjatywy i zaangażowana praca przełożyła się na kilka sukcesów w postaci nagród i wyróżnień na forum gminnym i nie tylko. Do tych najważniejszych należy zaliczyć: Zagospodarowanie obszaru Gnejsowej Górki, które zostało zauważone przez Państwowy Instytut Geologiczny z Warszawy i wskazywane jako przykład właściwego zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych czy II miejsce w Gminnym Konkursie „Kreatywne Sołectwo 2016” dzięki niemu uzyskaliśmy nagrodę w wysokości 6 tys. zł, która poszła na mniejsze inicjatywy infrastrukturalne. Fundamentem wszystkich naszych działań było zaangażowanie i konsekwencja. Dobrze wiem, że połączenie entuzjazmu z doświadczeniem i kompetencjami dało pożądany efekt.
Kolejnym dowodem, że wysoko oceniacie Państwo Nasze zaangażowanie w sprawy sołectwa Włóki w minionej kadencji były wybory samorządowe, które odbyły się 21 października 2018 roku. To w nich członek Rady Sołeckiej Augustyn Mucha zdobywając 99 głosów został wybrany na Radnego Rady Gminy Dzierżoniów jako przedstawiciel Włók, a moja osoba została Radnym Rady Powiatu Dzierżoniowskiego zdobywając w samych Włókach 146 głosów, a łącznie 1205 co stanowiło najlepszy wynik w okręgu nr 3 i jeden z najlepszych wyników w wyborach do tego organu samorządowego. Jeszcze raz dziękujemy za otrzymane zaufanie.
Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w pracę na rzecz Włók w ostatniej kadencji. Zwłaszcza, że może ona czasem godziła w ich obowiązki rodzinne i zawodowe, bo doskonale wiem, że prace społeczne mają to do siebie, że pochłaniają sporo czasu i energii.
Moi drodzy, 20 stycznia 2019 roku odbędą się kolejne wybory sołtysa naszej miejscowości. Jestem jedynym kandydatem. Proszę Państwa o udział w nich i udzielenie mi poparcia do kontynuacji dalszego planu rozwoju Włók. Dziękuje.
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
Marcin Pię

Linki

http://www.ug.dzierzoniow.pl/images/herb.png

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

 

http://bibliotekamoscisko.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo-z-ksiazka.jpg

 

http://sptuszyn.edu.pl/images/logo160.png

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/fo_zgpd7_logo.jpg

Copyrigcht © 2020 Wieś Włóki