^

 • 1 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 2 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 3 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 4 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
 • 5 Włóki
  Wieś leżąca w gminie Dzierżoniów
.

.


Włóki

strona sołecka

Facebook

Licznik odwiedzin

053104

Twoje IP: 44.192.38.49
2023-01-30 12:12

Na podstawie § 14 ust. 2, w związku z § 26 ust. 8
Statutu Sołectwa Włóki informuję mieszkańców wsi WŁÓKI,
że dnia 23 września 2019 r. o godzinie 17.00
w SALI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, Włóki 78
odbędzie się zebranie wiejskie.
Porządek zebrania:

1. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Sołtysa wsi Włóki, na skutek złożonej rezygnacji
2. Uchwała w sprawie zmiany składu Grupy Odnowy Wsi Włóki, na skutek złożonej rezygnacji przez Lidera Grupy Odnowy Wsi
3. Sprawy różne

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego
na godzinę 17.15, dnia 23 września 2019 r.

Wójt Gminy Dzierżoniów

/-/ Marek Chmielewski

Copyrigcht © 2023 Wieś Włóki